Ingen skole er valgt. Du kan velge skole/firma ved å trykke her.
Endringer i reservasjon.net

På denne siden vil vi legge inn en oversikt over alle oppgraderinger som blir gjort på systemet. Vi har dessverre ingen mulighet for å kunne kontakte alle berørte brukere, så det er derfor en forutsetning at alle sjekker på denne siden hvilke endringer som blir gjort i reservasjon.net.

Reservasjon.net versjon 4.22 (30. august 2016)

Liten oppdatering for Admin-bruker som nå kan endre på økttider i menyvalget Admin meny|Økttider.

Reservasjon.net versjon 4.21 (5. februar 2015)

Laget en ny side for å vise timer for et valgt rom, f.eks. ved å oppgi en hyperlink til denne siden på skolens hjemmeside. Selve hyperlinken lages av en admin-bruker på menyvalget Admin meny|Diverse.

Reservasjon.net versjon 4.20 (30. oktober 2012)

Lagt inn en fiks slik at innloggingen virker mer stabilt på Mac-maskiner som bruker Firefox.

Reservasjon.net versjon 4.19 (02. oktober 2011)

Oppdatert importen for brukere av Sats/Novachem, slik at den nå går langt raskere, og legger inn alle timene i importen som er på et rom. I tidligere versjoner ble kun timer hvor både lærere og fag var spesifisert tatt med.

Reservasjon.net versjon 4.18 (16. mai 2011)

Lagt inn en fiks og oppdatert siden som viser reservasjoner med automatisk opptatering. (Se menyvalget Admin meny|Diverse.)

Kontakt-oss skjemaet er nå lagt inn i Hjelp-menyen for reservasjonssystemet.

Reservasjon.net versjon 4.17 (23. mars 2011)

Oppdatert editoren for skriving av periodeplaner slik at den har støtte for Microsoft Explorer 9.

Reservasjon.net versjon 4.16 (12. februar 2011)

For å gi full støtte for iPad, er menyen skrevet om. Den er også gjort enklere og mer oversiktelig.

Ved reservasjon av objekter via menyvalget Reservasjoner|Sortert etter dato, blir det nå siden oppdatert automatisk etter at dato er endret. Det innebærer at Vis knappen nå er fjernet på denne siden.

Reservasjon.net versjon 4.15 (28. januar 2011)

Denne gangen er hele koden omskrevet: Det er byttet serverspråk fra Visual Basic til C#. Videre er klientspråket byttet ut til jQuery. I utgangspunktet skal ikke dette ha noe å si for reservasjon.net, men koden er nå mer effektiv så siden bør være enda raskere nå enn før.

Systemet har hatt rollegrupper hele tiden, men nå er det innført en ny rolle i gruppen som heter Basisrolle. Denne gruppen har 3 ulike roller: Lærere, Adminbrukere og Serviceperonale, elever etc. Den nye rollen Servicepersonale, elever etc, gir brukeren kun mulighet for reservasjoner, ikke skriving av periodeplaner.

Noen mindre designendringer er foretatt, og i de ulike kalendere er det nå mulig å velge måned og år direkte uten å måtte bla fra måned til måned. Også ukenr vises nå i kalenderen.

Importfunksjonen for import fra Novachem er nå noe forbedret. Det er ikke lengre nødvendig at alle timene har like lang tid. Flere feilmuligheter under importen blir nå også funnet og forsøkt rettet opp.

Reservasjon.net versjon 4.14 (13. november 2010)

Lagt til en kontroll på Lagre-knappen i menyvalget for Rediger|Periodeplan. Kontrollen sjekker om det er skrevet inn en periodeplan før den tillater å lagre. Dette for å redusere sjansen for at allerede skrevne periodeplaner slettes.

Videre er reservasjon.net nå omgjort til at du ikke blir utlogget så lenge du har reservasjon.net åpen i nettleseren og du ikke har logget ut. Siden dette er gjort, er valget for å skrive inn ønsket innloggingstid fjernet. Dette er bl.a. gjort for å unngå at noen mister sine data ved innskrivning av periodeplaner.

Ett nytt sorteringsvalg er innlagt for objektene under de ulike objekttypene.  Nå kan det velges om objektene skal vises sortert etter alfabetet eller om sorteringsnøkkel skal brukes. Dette sette via menyvalget Admin meny|Faste data|Objektyper.

Ved import av timeplan fra Novaschem blir det nå sjekket om startidene for timene er lagt inn. (Det er det vanligvis, men det har vært tilfeller hvor det ikke ligger inne i importfilen.)

Det er nå lagt inn import og eksportmulighet for planlagte hendelser. Dette kan gjøre overgangen til nytt skoleår raskere.

Under menyvalget Rediger|Mine reserverte økter kunne en før kun slette en og en reservasjon om gangen. Nå er det lagt inn mulighet for å slette flere reservasjoner om gangen.

Hjelpefunksjonen (Hjelp|Hjelp til gjeldende side) er nå modernisert. I tidligere versjoner er et såkalt PopUp vindu benyttet, men siden flere nå har nettlesere som stenger for denne muligheten, er nå hjelpevinduet et såkalt CSS vindu som kommer frem på siden din. Dette vinduet er ikke bare raskere, det ser også finere ut. Det kan også flyttes rundt på skjermen slik at du kan ha det fremme sålenge du arbeider med siden. Vinduet går bort enten ved å trykke på Close-knappen, eller det går bort automatisk når du skifter til en ny side.

Det er nå lagt inn mulighet for å arkivere fag med tilhørende periodeplaner. På den måten vil de forsvinne fra Reservasjon.Net, men de kan hentes inn igjen ved behov. Således får en bedre oversikt over de fag og periodeplaner som er de aktuelle.

Noen designendinger er foretatt. Bl.a. er aktuelle kommandoer plassert på en rad over tabeller på flere av sidene.

Reservasjon.net versjon 4.13 (15. Januar 2010)

Lagt til noen ekstra tester ved import foretatt fra Novachem. Det er også lagt inn en kontroll i skjemaet 'Kontakt Oss' for å hindre misbruk av denne siden.

Reservasjon.net versjon 4.12 (31. oktober 2009)

Byttet ut editoren som brukes ved skriving til periodeplaner. Editoren som nå benyttes heter TinyMCE og er en av de mest benyttede editorene på nettet. Grunnen til byttet var at den gamle editoren ikke laget validert XHTML 1.0 kode.

På sider hvor en dato skal skrives inn, er nå knappen for å kalle opp datovelgeren slettet. Datovelgeren kommer nå frem automatisk når en går inn i tekstboksen. En kan velge om en selv vil skrive inn datoen, eller velge fra datovelgeren.

Reservasjon.net versjon 4.11 (28. oktober 2009)

I stedet for å lagre periodeplanene som html-filer, blir de nå skrevet ut dynamisk. Html-koden i periodeplane er også blitt ryddigere, og CSS er blitt tatt i bruk.

Reservasjon.net versjon 4.10 (14. oktober 2009)

Det nå mulig å oppgi en dato før ny hendelse opprettes. Dette skjer i menyvalget Admin meny|Planlagte hendelser, og er således kun relevant for admin-brukere.

Feilen ved at en dag for lite blir opprettet i ny periodeplan er også fikset.

Reservasjon.net versjon 4.9 (12. august 2009)

Ansatte (lærere) kan nå gi tilgang til at andre ansatte kan få tilgang til deres fag slik at flere kan arbeide og bruke de samme periodeplanene. I tillegg er det lagt inn et JavaScript på siden hvor periodeplanene skrives inn som gjør at du ikke blir utlogget automatisk etter 30 minutter. Du slipper med andre ord å bekymre deg om at du skal glemme å lagre hvert 30. minutt.

Feltlengden for Ansattkode (brukernavn) er økt i lengde fra 8 til 15. Det innebærer at brukere nå kan ha lengre brukernavn om det måtte være ønskelig.

Reservasjon.net versjon 4.8 (24. januar 2009)

Fikset en feil ved importen for brukere av gpUntis, og har også gitt et ekstra valg ved importen om at avdelingene ikke skal importeres. Dette medfører at alle rom vil vises samlet og ikke avdelingsvis ved reservasjon.

Har nå lagt inn støtte for de fleste nyere nettleserne, inklusive Opera og Google Chrome, ved skriving av periodeplaner.

Reservasjon.net versjon 4.7 (06. november 2008)

Menyen er nå skrevet om fra å være en JavaScript basert meny til CSS-basert. Den ser nokså lik ut, men vil hentes raskere frem og vil følgelig også virke for dem som har slått av JavaScript på sine maskiner. (Slår du imidlertid av JavaScript er det flere andre ting som ikke fungerer.)

Om du har mange objekter (rom/utstyr) og/eller mange økter/timer, kan det være vanskelig å finne frem. På menyvalget Rediger|Brukerinformasjon kan du nå avkrysse for at du ønsker å låse første kolonne og overskriftsrad. Tidligere var dette kun mulig for brukere som benyttet MS Explorer, men er nå omskrevet til å gjelde de fleste nyere nettlesere. Den er også forbedret ut over det, til å være mer effektiv, og mer oversiktelig.

HTML-koden er gjennomgått, slik at alle sider er nå uten feil, dvs. nettsiden er såkalt "XHTML 1.0 Transitional validatet". Noe kode er også optimalisert. Dette har på enkelte sider gjort at siden hentes raskere frem.

bilde

Admin-brukeren kan nå velge om han vil skjule objekttyper for ikke påloggede brukere. For eksempel kan det være utstyr, som egentlig ikke andre enn de som jobber på skolen har bruk for å kjenne til. Det er nå også mulig å oppgi et sorteringsnr på Objekttypen, slik at den typen som brukes mest kan plasseres først osv. Dette gjøres med menyvalget Admin meny|Objekttype.

I kalenderen for valg av reservasjoner, er det nå gjort slik at den siste objekttypen du benyttet blir husket.

I stedet for å ha med ID i alle URL-linker, benyttes nå en cookies for å huske hvilken skole/firma du er tilknyttet.

PopUp kalenderen som benyttes flere steder i programmet, er totalt omskrevet, og fremstår nå som finere, mer brukervennlig og langt raskere.

Fikset en feil med at faste økter på søndager ikke ble med i reservasjonsoversikten.

Reservasjon.net versjon 4.6 (12. oktober 2008)

For de som lager periodeplaner, og som glemmer å lagre minst hver 20. minutt, har nå muligheten til å oppgi en lengre innloggingstid. Det gjøres i menyvalget Rediger|Brukerinformasjon. Her er det nå også mulig å avkrysse for at det ønskes en kvitering sendt til mail dersom reservasjoner slettes.

ved 'Reservasjon|Sortert etter dato', er det nå kommet en ny avkrysningsboks for å merke hele dagen. For dem som reserverer mange økter på en gang, f.eks. ved heldagsprøver, vil det nå gå langt raskere å gjøre det. Dersom en boks avkrysses, vil hele raden avkrysses.

Nå er det også laget inn sjekk om prøvetiden er utløpt. Etter prøvetiden, er det nå ikke lengre mulig å bruke programmet fullstendig.

Reservasjon.net versjon 4.5 (15. februar 2008)

Endret Reservasjoner.aspx slik at den er uavhengig av pålogging.(Reservasjoner.aspx brukes for å vise reservasjoner f.eks. i en informasjonsskjerm, hvor reservasjonsoversikten blir automatisk oppdatert hvert 2. minutt.) Startes (første gang) opp fra Adminmeny/Faste data/Diverse.

Reservasjon.net versjon 4.4 (27. september 2007)

Feltet faggruppe kan nå bestå av inntil 20 tegn mot 10 tidligere. 

Fikset en feil for dem som med menyvalget Rediger/Brukerinformasjon har valgt å låse første kolonne som viser romnr (Objektnr) i reservasjonsoversikten. Nå vil objektene for den objekttypen som er valgt vises.

Reservasjon.net versjon 4.3 (12. februar 2007)

Admin bruker kan nå legge inn planlagte aktiviteter/hendelser (som fridager, planleggingsdager, felles turdager etc). Når lærerne da skriver periodeplaner, vil da disse hendelsene komme frem på periodeplanene automatisk. På denne måten slipper lærerne mye kjedelig arbeid.

I vinduet for Reservasjoner/Sortert etter dato, er det nå kommet en Forrige- og en Neste- knapp, som medfører at reservasjoner for forrige eller neste dato vil vises i oversikten.

I vinduet for Reservasjoner/Sortert etter objekt, er det nå kommet en ekstra kombinasjonsboks. Denne boksen er fylt med de objekttyper som er registrert, så dersom det er vanskelig å finne frem til riktig objekt, er det nå mulig å avgrense hvilke objekter som skal vises ved å velge en objekttype.

Har også ordnet importen fra Novaschem slik at den nå burde virke for alle skoler.

Reservasjon.net versjon 4.2 (6. februar 2007)

For å tydeligere skille mellom faste økter og reservasjoner, er nå reservasjonene uthevet med gul bakgrunnsfarge

Bruken av cookies er nå fjernet, slik at systemet er nå raskere og sikrere enn tidligere.Systemet vil nå virke selv om brukeren har slått av cookies på sine maskiner. Det er også lagt inn full støtte for den nye nettleseren Internett Explorer 7.0.

Bak tekstbokser hvor en dato skal skrives inn, er det nå satt inn et bilde av en kalender. Ved å museklikke på denne kalenderen, vil det komme frem et vindu hvor datoen kan velges. For at denne funksjonen skal virke, må du ikke sperre for pop-up vinduer for reservasjon.net.

Det har også kommet et bilde av en skriver (printer-icon) øverst til venstre i reservasjons-oversikten. Ved å museklikke på dette bildet, vil et nytt vindu åpnes, hvor da reservasjonene vises på en måte som er bedre tilpasset utskrift. Utskrift til papir vil f.eks. være greit for vaskepersonale, slik at de ser hvor det er ledige rom.

De som bruker nettleseren MS Explorer, kan nå i menyvalget Rediger/Brukerinformasjon, velge å låse første kolonne som viser romnr (Objektnr). Dette kan lette lesingen dersom tabellen ikke får plass på en side. I så tilfelle vil du få frem en rullesjakt dersom tabellen går utover siden, men overskriftsraden og den første kolonnen med romnr (Objektnr) vil alltid vises.

Admin-brukeren kan nå angi for hvor mange uker fremover i tid de ulike brukertyper kan foreta reservasjoner. På den måten kan en få en mere rettferdig 'først til mølla' prinsipp. En kan også hindre at brukere reserverer i lang tid fremover for å 'sikre seg' - selv om han ikke er sikker på at han kommer til å bruke objektet.

Videre er det nå lagt inn støtte for import fra Novaschem, slik at brukere, rom og timeplan kan nå overføres derfra på minutter.

For at admin-brukeren hurtigere skal kunne slette brukere, er det nå laget en ny sletteside, hvor nå admin-brukeren kan slette brukere fra en tre-meny.

På skoler hvor det benyttes ulike timeplaner utover året, er det nå lagt inn en kopiereingsfunksjon som gjør det mye hurtigere å legge inn nye timeplaner. Vanligvis vil det kun være snakk om små endringer når det legges inn ulike planer i løpet av et år, så da vil det gå mye raskere å hente inn den forrige timeplanen for objektet.

Når nye objekter blir lagt til, vil disse nå automatisk lagt inn i rollegruppen 'Alle'

Reservasjon.net versjon 4.1 (7. desember 2006)

Det er nå lagt inn at admin-brukerne kan velge hvordan navnene skal vises på reservasjonssidene. Videre kan adminbrukeren nå velge hvor bred kolonnene for øktene skal være.

Reservasjon.net versjon 4.0 (26. november 2006)

Reservsjon.net har fått et helt nytt design. I det gamle designet ble rammesider brukt, noe som for så vidt har mange fordeler. Det er imidlertid også mange ulemper med rammesider. En av ulempene som ble åpenbar, var at menyen sluttet å virke fordi nettleseren Opera 9.0 ikke lengre støttet at menyen kunne vises over rammen.

Det nye designen ser først og fremst penere ut, men er også omskrevet til XHTML format. For å redusere koden og gjøre den raskere benyttes CSS nå gjennomgripende. Dette vil for deg medføre at mange sider nå vil bli lastet opp hurtigere enn tidligere, og systemet vil virke for alle nyere nettlesere.

Når rettighetene til systemet skal settes, kan admin-brukeren nå legge inn såkalte rollegrupper, og deretter gi de brukerne tilknytning til en rollegruppe. I tidligere versjoner måtte hver enkelt bruker gis ny rettighet om det ble registrert ett nytt objekt, mens nå kan en altså bare endre gruppeobjektet, så får alle automatisk riktig rettighet.

For nye brukere av systemet, eller ved nytt år, er det nå mulig å importere alle data fra timeplanleggingssystemet gp-Untis. Alle lærere, fag, timeplan etc. vil da automatisk bli lagt inn i systemet.

Mye annet er også fikset og forbedret, det meste vil du nok aldri se noe til, men det du kan se vil bl.a. være:

  • Alle tabeller er nå gjort slik at størrelsen følger med skriftstørrelsen. Det gjør at de fleste sider ser nå fine ut uansett hvilken skriftstørrelse du bruker i nettleseren din.
  • Når du nå viser reservasjonene, vil kun de 17 første tegnene i fornavnet til den som har foretatt reservasjonen vises, og selve tabellen er gjort smalere slik at flere økter vises på skjermen. Dette er gjort for å forbedre lesbarheten.
  • I de tabeller hvor det er aktuelt, vil det nå være mulig å museklikke på overskriftsraden til tabellen, så vil tabellen bli sortert på det feltet som det ble klikket på. (De tabeller hvor du kan sortere, er overskriftene på tabellen skrevet i mørk blå, i stedet for hvitt som er brukt som standard på alle tabeller).
  • Det er nå mulig å legge inn om brukerne skal stå på ansattlisten eller ikke.
  • I alle tabeller vil nå raden som musepekeren står på bli merket med en svak gul farge, noe som er gjort for å lette lesingen. Merk at dette er ikke støttet i Microsoft Explorer 6 og eldre.
  • Alle feilmeldinger gis nå i form av at et dialogvindu fremkommer. Du må da bekrefte dette for å gå videre.

Reservasjon.net versjon 3.11 (24. august 2006)

Ved oppretting av ny bruker, vil den nye brukeren nå få tildelt rettigher til å reservere på alle objekttyper som er opprettet.

Reservasjon.net versjon 3.10 (3. august 2006)

Fikset et datoproblem som kunne oppstå for brukere som hadde engelske operativsystemer. I tillegg er sletting av gamle reservasjoner (Admin meny/Ved nytt skoleår) nå gjort langt mere effektivt. Ved mange resevasjoner som skulle slettes, ville slettingen kunne ta så lang tid at en fikk en såkalt timeout-feilmelding.

Reservasjon.net versjon 3.9 (20. juni 2006)

Skiftet ut editoren som brukes ved innskrivning av periodeplanene. Den gamle virket kun med Ms Explorer, mens den nye virker også for andre nettlese som Firefox og Mozilla.

Det er nå også laget et nytt hjelpesystem, hvor en nå kan velge menyvalget Hjelp/Hjelp til gjeldende side. Dette gir en forklaring til den siden som du har hentet frem i menyen. Dette hjelpevinduet fremkommer som et pop-up vindu, så det er viktig at du har slått av pop-up sperren for reservasjon.net i din nettleser (eller tilleggsprogram).

Menyen er også oppgradert, den ser helt lik ut, men er nå blitt enda raskere.

Reservasjon.net versjon 3.8 (27. februar 2006)

Ved innskrivning av periodeplaner, har en fått en feilmelding dersom en skrev inn apostrof  (f.eks. It's). Det er nå fikset slik at alle tegn kan nå skrives inn. Videre har vi endret måten periodeplanene hentes frem på. Før ble planene hentet fra en database, mens nå henvises det direkte til en html-fil (på lik linje som andre html-sider).

Reservasjon.net versjon 3.7 (21. oktober 2005)

For at brukerene skal kunne legge til reservasjon.net som et bokmerke i sin nettleser, vil nå skoleID stå oppført som en del av url en. Det medfører at det er enkelt for alle å få tilgang til deres skole. Av den grunn kan Admin-brukerne nå velge at barnehagen skal være anonym, dvs at en kode legges til som en del av url-en. Admin brukeren skriver inn denne koden i firmadatataene.

Ellers er det nå mulig å få en detaljberskrivelse av AV-medier som er utlånt. Periodeplanene har nå fått en fast utforming, som også passer til utskrift til papir. Det er også rettet en feil i periodeplanen, hvor periodeplanen ikke ble utarbeidet for skoler hvor det ikke var felles planleggingsperioder.

Reservasjon.net versjon 3.4 (23. september 2005)

Internett er i utgangspunktet et usikkert sted å utveksle informasjon, men dersom dataene som sendes over internett er kryptert vil sikkerheten være veldig bra. Vi har nå lagt inn et såkalt SSL sertifikat, noe som gir den beste sikkerheten en kan få på internett. Før brukere nå logger seg på, vil vil de heretter få frem https i stedet for http i URL-en, noe som indikerer at en sikker protokoll brukes.

Ellers er overstyringen av faste økter for admin-bruker i reservasjon sortert etter dato gjort lik reservasjon sortert etter objekt.

Reservasjon.net versjon 3.3 (21. september 2005)

For skoler som har felles planleggingsperiode, kan en admin-bruker nå angi om planleggigingsperiodenes dager skal vises i menyvalget Reservasjon/Sortert etter objekt. Brukerne kan overstyre dette ved å selv skrive inn datointevall som skal vises.

Lagt inn mulighet for admin-bruker å slette gamle reservasjoner. Har også gjort det letter for admin-brukeren når timeplaner skal registreres. Nå kan adminbruker skrive inn skoleårets start og slutt i menyvalget Adminmeny/Ved nytt skoleår/Sette timeplanperiode. Her kan admin-brukeren også velge å slette alle timeplaner, slik at det vil gå langt raskere å skrive inn nye timeplaner.

Ansattkode kan nå registreres med inntil 8 tegn (i motsetning til 5 tegn som det var tidligere).

Noen mindre justeringer og feilfikser er også foretatt. Bl.a. vil en ikke lengre få feilmelding om en trykker på Lagre-knappen før en har krysset av på noen økter (reservasjons-menyen).

Reservasjon.net versjon 3.2 (18. september 2005)

Den største endringen er at det nå er lagt inn muligheten for å ha flere timeplaner for de ulike objektene. Det vil si at en i skoleåret kan først ha en periode med en timeplan, og denne blir etterfulgt av en ny timeplan. Når reservasjoner foretas, vil den gjeldende timeplanen vises til enhver tid.

Det er også lagt inn en mulighet til å skille mellom grunnskole som bruker ukeplaner og videregående skole som bruker periodeplaner. En adminbruker avkrysser om det skal vises ukeplaner eller periodeplaner i systemet. På videregående skoler bør alle ideelt sett ha felles planleggingsperioder, noe som også ble lagt inn i versjon 3.0. Ikke alle skoler har felles planleggingsperioder, og av den grunn er det nå lagt inn i systemet at dersom skolen ikke har felles planleggingsperioder, så kan de enkelte lærere legge inn sine egne planleggingsperioder.

Ellers er noen mindre endringer gjort. Menyen er skiftet ut med en som ser noenlunde lik ut som i Word 2003. Det vil forhåpentligvis gjøre systemet enda enklere å bruke. I editoren hvor en skriver periodeplanene, er det nå mulighet for å legge inn bilder. Ellers er det i oversikten over lærernes periodeplaner fått en mulighet til å vise hvordan en kan legge inn hyperlinker til lærerens periodeplaner fra andre hjemmesider (som f.eks. i It's learning.)

 

Reservasjon.net versjon 3.1 (6. september 2005)

Det er nå lagt inn at det er mulig å ha forskjellig antall økter på objekttypene.

 

Reservasjon.net versjon 3.0 (5. september 2005)

Reservasjon.net har endret design. Nå er en meny plassert øverst på siden, og denne vises hele tiden. Alle menyvalg blir hentet inn i en ramme midt på siden.

Rolle-sikkerhet er lagt inn, dvs. nå kan admin-brukerne bestemme hvilke ansatte som får lov til å foreta reservasjoner på de ulike objekttyper. I kalenderen kan brukeren nå velge hvilke objekttyper som skal vises, noe som vil gjøre visningen raskere og lettere å finne frem i.

Påloggede brukere, dvs. lærerne, kan nå lage periodeplaner. Det foregår ved at en admin bruker først må legge inn planleggingsperiodene skolen har. De ansatte må registrere de ulike fagene de har. Når periodeplanen da lages, vil faginfo og datoer/ukenr for alle øktene i perioden komme frem automatisk. Elevene kan lese periodeplanene i eget menyvalg.

Lærerne kan nå endre gjøremål på sine reserverte økter.

 

Reservasjon.net versjon 2.1 (5.12.2004)

Reservasjon.net sin startside er endret. Tidligere kunne man velge skole her fra en listeboks, men siden det egentlig aldri skal skje herfra, er den fjernet. Det er i første rekke gjort for å gjøre det lettere for brukerne - de bør jo finne en link på skolens hjemmeside (ev. på it-s learning om skolen ikke ønsker at andre enn skolens ansatte og elever skal ha tilgang til systemet.) Den andre grunnen er at skolene kan nå selv bestemme om andre skal kunne se reservasjonene som skjer på skolen.

Det er nå lagt inn bokser som hurtig kan avkrysses når reservasjoner foretas på kalenderen. Dette er nyttig dersom det skal foretas mange reservasjoner på en gang, fordi nå kan en oppgi grunn en gang (i tekstboksen øverst på skjermen), og deretter avkrysse så mange bokser/økter man har behov for.

Menyvalget "Sortere poster etter dato" har fått nytt navn: "Reservasjoner av objekt".

For å bedre sikkerheten, er det ikke lenger mulighet for admin-brukere å se passord til de ansatte. De må nå endre passordet dersom den ansatte glemmer sitt passord. Egentlig bør dette være unødvendig, fordi den enkelte ansatte bør legge inn sin e-mail adresse, fordi da vil de kunne få passordet tilsendt til denne mailen om de skulle glemme passordet.

Systemet er ellers gjort mere uavhengig av Microsoft Explorer, så nå skulle systemet virke med de fleste nettleserne på markedet. Ett unntak fra dette er utskriften av faktura, som fremdeles krever Explorer dersom du ønsker å skrive ut med ActiveX. Imidlertid kan denne skrives ut fra html eller Acrobat-Reader, og da vil den virke for de fleste nettleserne.

 

Reservasjon.net versjon 2.0 (12. februar 2004)

Access ble først og fremst byttet ut med MsSql. I tillegg ble en rekke nye endringer lagt til:

 

Reservasjon.net versjon 1.0 (1. oktober 2003)

Første versjon av systemet. Dette ble laget med Access som databasegrunnlag, og systemet hadde kun de grunnleggende funksjoner.