Kontakt oss

Dersom du er en bruker av systemet - lærer eller elev, bør du nok kontakte en administrator på skolen. Ellers anbefales det å bruke kontaktskjemat under. Det kan f.eks. være du har spørsmål til systemet, forslag til forbedringer e.l.