Reservasjon.net

Reservasjon av rom og utstyr har tradisjonelt foregått ved hjelp av papir og blyant. Ved å flytte dette arbeidet over til internett, vil du se en fantastisk forbedring.

Før måtte man springe til det rommet hvor reservasjonen skulle foregå, og var det opptatt måtte man ofte springe både en og to ganger frem og tilbake før en fikk skrevet inn en reservasjon. Skulle en gjøre endringer ble det jo bare rot. Nå kan reservasjoner foretas både fra skolen og hjemmefra - du trenger kun internettoppkobling. Selve reservasjonen gjøres med noen tastetrykk på sekunder. Skal endringer gjøres, så er ikke det noe problem.

Ikke har bare de ansatte glede av systemet - også elevene får nå full oversikt over grupperom, spesialrom, utstyr etc. som er ledig eller opptatt. Elevene kan ikke selv foreta reservasjoner, slik at det blir ikke noe rot med reservasjonene.

Også timeplanen legges inn i systemet, slik at alle vet når f.eks. datarom er ledig for reservasjon. Administratorbrukere kan også overstyre den timeplanen, slik at ved heldagsprøver ol. vil elever og lærere få full oversikt over hva som skjer på rommene.

Periodeplanene er et viktig redskap for elevene. Det er under skrivingen av periodeplanene læreren ser hva slags rom og utstyr han trenger. Vi har derfor også tatt med skriving av periodeplaner i systemet. Ved å bruke dette systemet til skriving av periodeplaner, vil det ikke bare gå raskere, men periodeplanen vil automatisk være tilgjengelig for alle elever og foreldre på internett - uten at læreren behøver å bruke tid på å få det til.